УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ, ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА ПМФ, СКОПЈЕ - INSTITUTE OF GEOGRAPHY FNSM, SKOPJE

INSTITUTE OF GEOGRAPHY-UNIVERSITY ST. CIRYL AND METHODIUS, SKOPJE, REPUBLIC OF MACEDONIA

Датум: 02/11/2011
ПОЧЕТНА
ЗА ИНСТИТУТОТ
СТУДИИ
ИСТРАЖУВАЊА
СТРУЧЕН КАДАР
НАСТАВА
ИЗВЕСТУВАЊА
ЗА СТУДЕНТИТЕ
ИЗДАНИЈА
ЛИНКОВИ
КОНТАКТ
ФОТО - ВИДЕО

 ПОСЕТИТЕЛИ

Линк: Македонско географско друштво  
ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СТУДЕНТИТЕ

УПАТСТВО И УРНЕК ЗА ЕКТС ОБРАЗЕЦ

 

Гази Баба бб
П. Фах 162
1000 Скопје
Република Македонија

Страницата е ажурирана на 14.03.2009 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на:

ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk

УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ, ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА ПМФ, СКОПЈЕ - INSTITUTE OF GEOGRAPHY FNSM, SKOPJE