МАКЕДОНСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО MACEDONIAN GEOGRAPHIC SOCIETY

 


ПОЧЕТНА

HOME PAGE

   
ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

Општи информации за Друштвото, формирање, историја, активности

BASIC INFORMATIONS
ДРЖАВНИ НАТПРЕВАРИ ПО ГЕОГРАФИЈА

Резултати од државниот натпревар по географија одржан на 13. и 14.05 (мај) 2011 година

Резултати од државниот натпревар по географија одржан на 07. и 08.05 (мај) 2010 година

Резултати од државниот натпревар по географија одржан на 08. и 09.05 (мај) 2009 година

STATE COMPETITIONS IN GEOGRAPHY
СЕМИНАРИ ЗА НАСТАВНИЦИТЕ

Семинар за наставниците по географија во 2010 година

Семинар за наставниците по географија во 2009 година

Семинар за наставниците по географија во 2008 година

SEMINARS FOR TEACHERS
СИМПОЗИУМИ

Симпозиум по повод 60 години од МГД Географијата и одржливиот развој, Охрид

SYMPOSIUMS
КОНГРЕСИ

Четврти (IV) Конгрес на Македонското географско друштво

CONGRESSES
 

 

СПИСАНИЕ ГЕОГРАФСКИ РАЗГЛЕДИ JOURNAL GEOGRAPHICAL REVIEWS
 

 

ФОТО ГАЛЕРИЈА

PHOTO GALLERY

ЛИНКОВИ

LINKS

   
   
СТРАНИЦА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА INSTITUTE OF GEOGRAPHY HOME PAGE

Изработка и ажурирање на страницата: Др. Ивица Милевски, доцент на Институтот за географија при ПМФ-Скопје