14.09.2011

Поставени се нови ЕКТС обрасци за Наставна насока, ГИС и Демографија, со одредени промени главно во насловите на некои предмети. Обрасците можат да се симнат, да се пополнат и да се донесат на заверка кај координаторот или во студентската служба. 

14.09.2011

Резултати од испитите по Математичка географија, Педогеографија и Земјата како небесно тело од 12 и 13.09.2011

МАТЕМАТИЧКА Г.   ПЕДОГЕОГРАФИЈА   ЗЕМЈАТА КАКО НЕБ. ТЕЛО  
Александар Ристовски 8 Стефановски Горан 8 Слободан Периќ 8
Андријана Стевковска 8 Орце Николов 7 Никола Кузев 7
Мики Дичевски 7 Дејан Здравески 6 Рамазан Асан 6
Славко Столески 7 Слободан Периќ 6    
Рамазан Асан 6 Викторија Ристова 5    
    Моника Тодевска 5    
    Христина Вангеловска 5    
    Ѓорѓи Постоловски 5    
           26.08.2011

Резултати од испитите Математичка географија и Ерозија на почвата
Име и презиме Предмет Оценка
Андријана Давидовска
Александар Петревски
Кристина Мартиновска
Сокица Илиевска
Математичка
Математичка
Математичка
Ерозија
8
8
6
8


17.06.2011

Резултати од испитот Педогеографија, одржан на 17.06.2011 година

04.06.2011

Резултати од испитите по Математичка географија, Педогеографија и Земјата како небесно тело одржани на 02 и 03.06.2011

28.05.2011


Резултати од предметите Педогеографија и Палеогеографија од 26.05.2011  
14.05.2011

Распоред на испити кај д-р Ивица Милевски во јунската испитна сесија.
ПРЕДМЕТ I ДЕКАДА ЧАС II ДЕКАДА ЧАС
Математичка географија 02.06.2011 10 21.06.2011 09
Педогеографија 02.06.2011 10 17.06.2011 09
Земјата како небесно тело 03.06.2011 10 22.06.2011 09
Геоинформатика (за наставна насока) 03.06.2011 10 22.06.2011 09
Ерозија на почвата 03.06.2011 10 22.06.2011 09
Геоинформатика (за насока ГИС) 03.06.2011 10 22.06.2011 09


15.04.2011

Резултати од првиот колоквиум по Педогеографија, одржан на 11.04.2011 година.

18.03.2011

Од понеделник, 21.03.2011 година, може да се пријавуваат дипломски работи по предметите Ерозија на почвата и Математичка географија. За детали кликнете овде.

11.03.2011


Список на студенти и соодветни задолженија по предметот Палеогеографија.

28.02.2011

Предавањата по предметот Палеогеографија ќе се одржуваат секој понеделник од 12 часот, во компјутерската училница на Институтот за географија.

28.02.2011

Известувања за предметот Педогеографија.

21.02.2011


Предавањата по англиски јазик за студентите од Институтот за географија (наставна насока и демографија) во летниот семестар, веќе се одржуваат секој четврток од 15-18 часот во предавална број 95, кај проф. Марија Авшар. Се молат студентите за задолжително присуство.
 

13.02.20
11

Резултати од испитите одржани кај д-р Ивица Милевски на 10.02.2011

Ерозија на почвата Педогеографија Палеогеографија
Ризовски Драги.......44 Чаков Ристе......31 Делева Елена.....40
Станковиќ Миќа.....38 Стојаноски Младен...18  
Стојков Лазар..........38 Марков Даниел.....0  
Младеновски Јане...36    
Марковски Слободан...15    


07.02.2011

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

07.02.2011

Обрасците за ЕКТС потребни за заверка на зимскиот и упис на летниот семестар на Институтот за географија-насоки: наставна, ГИС и демографија, може да се земат во библиотеката на Институтот за географија и кај д-р Ивица Милевски. Заверувањето на обрасците за ЕКТС се врши секој ден освен петок во термин од 10 до 12.30 часот кај д-р Ивица Милевски.


07.02.2011

На испитот по Ерозија на почвата одржан на 03.02.2011 година положиле Димитрова Ружица (7) и Димчевска Емилија (7).

22.01.2011

Резултати од испитот по Математичка географија, одржан на 20.01.2011 година


19.01.2011

Листа на поени и предлог оценки по предметот Математичка географија и Земјата како небесно тело.

15.01.2011

Оценките по предметот Математичка географија преку положените колоквиуми можат да се земат по 20.01.2010 година т.е. по терминот за завршен испит.

12.01.2011

Резултати од вториот колоквиум по Математичка географија одржан на 12.01.2011 година.

29.12.2011

Студентите кои не земале потпис по предметот Земјата како небесно тело, истото ќе може да го направат на 31.12.2010 година од 9.30-13 часот или по новогодишните празници.

29.12.2010

Вториот колоквиум по предметот Математичка географија (за тие што го положиле првиот) ќе се одржи на 12.01.2011 година со почеток во 11 часот.

29.12.2010

Распоред на термини за испити во јануарско-февруарската сесије по предметите:

ПРЕДМЕТ ЈАНУАРИ ЧАС ФЕВРУАРИ ЧАС
Математичка географија 20.01.2011 09 08.02.2011 09
Педогеографија 26.01.2011 09 10.02.2011 09
Земјата како небесно тело 27.01.2011 09 03.02.2011 09
Геоинформатика (за наставна насока) 26.01.2011 11 03.02.2011 11
Ерозија на почвата 26.01.2011 09 10.02.2011 09
Геоинформатика (за насока ГИС) 26.01.2011 11 03.02.2011 11

20.12.2010

Статус на семинарски работи по Математичка географија

17.12.2010

Вториот колоквиум по предметот Математичка географија ќе се одржи на 12.01.2011 година (четврток) со почеток во 11 часот, во слушална 95.

17.12.2010

Краен рок за предавање на семинарските работи по предметите Математичка географија и Земјата како небесно тело е 22.12.2010 година.

26.11.2010

Резултати од првиот колоквиум по Математичка географија од 24-25.11.2010 година.

14.09.2010

Резултати од испитите по Математичка географија и Ерозија на почвата од 13.09.2010 година.

15.06.2010

Резултати од испитите по Математичка географија, Педогеографија, Ерозија на почвата и Палеогеографија одржани на 22, 23 и 24.06.2010 година. Се молат студентите за оценки да дојдат на 28.06.2010 (понеделник), бидејќи по тој ден ќе бидеме отсутни. Оценките ќе може да се земат и од 15.08.2010 година до 22.08.2010 година.

13.06.2010

Резултати по испитите Ерозија на почвата, Педогеографија и Палеогеографија одржани на 10.06.2010 година

13.06.2010

Испитите по предметите Педогеографија, Ерозија на почвата и Палеогеографија, наместо на 16. и 17.06 ќе се одржат на 22 и 23.06.2010 година со почеток во 9 часот.

26.05.2010

Статус на семинарски работи по предметите Ерозија на почвата и Палеогеографија

20.05.2010

Распоред на термини за испити по следните предмети:

Предмет Јунски рок Септемвриски рок
Математичка географија 09.06 и 23.06.2010 30.08 и 07.09.2010
Педогеографија 10.06 и 17.06.2010 30.08 и 07.09.2010
Ерозија на почвата 10.06 и 16.06.2010 25.08 и 13.09.2010
Палеогеографија 10.06 и 16.06.2010 25.08 и 13.09.2010

06.05.2010

Часовите со вонредните студенти по предметот Палеогеографија, наместо на 08 и 09.05.2010 година ќе се одржат следниот викенд т.е. на 15. и 16.05.2010 година со почеток во 9 часот. Истото е поради обврските со државните натпревари по географија на др. Ивица Милевски како и на дел од вонредните студенти.

10.03.2010

Семинарски работи по предметите Ерозија на почвата и Палеогеографија се поставени на соодветните страници. Истите треба да бидат завршени најдоцна до 15.04.2010 година.

08.02.2010

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА 2010 ГОДИНА

03.02.2010

Резултати по испитите Математичка географија и Педогеографија и Ерозија на почвата, одржани на 02. и 03.02.2010 година.

30.01.2010

Резултати по испитите Математичка географија и Ерозија на почвата, одржани на 27.01.2010 година.

27.01.2010

Резултати од испитот ПЕДОГЕОГРАФИЈА одржан на 26.01.2010 година

25.01.2009

Финални резултати по Математичка географија, (2009-2010 година) со список на студенти кои треба да полагаат завршен испит.

14.01.2010

Резултати од вториот колоквиум по МАТЕМАТИЧКА ГЕОГРАФИЈА одржан на 12.01.2010 година. Тие што не го положиле вториот колоквиум или воопшто не полагале колоквиуми да се јават на испит во закажаните термини. Оценките ќе се даваат по 27.01.2010 година, кога ќе бидат истакнати севкупните резултати (од семинарска работа, активност, колоквиуми и др.).   

05.01.2010

Распоред за полагање на испити на институтот за географија за 2010 година

29.12.2009

Вториот колоквиум по предметот Математичка географија ќе се одржи на 12.01.2009 година (вторник) со почеток во 9 часот.

Испитот по предметот Математичка географија во јануарско-февруарскиот испитен рок ќе се одржи на 27.01.2010 година  (среда) и на 02.02.2010 година (вторник).

Испитот по предметот Педогеографија во јануарско-февруарскиот испитен рок ќе се одржи на 26.01.2010 година  (вторник) и на 02.02.2010 година (вторник).

Испитот по предметот Ерозија на почвата во јануарско-февруарскиот испитен рок ќе се одржи на 27.01.2010 година  (среда) и на 03.02.2010 година (среда).

24.11.2009

Rezultati od prviot kolokvium po MATEMATI^KA GEOGRAFIJA odr`an na 23.11.2009 godina.

14.11.2009

Првиот колоквиум по Математичка географија во учебната 2009/2010 година, ќе се изведе на 23.11.2009 година (понеделник) со почеток во 12 часот, во просторија бр. 95. Се молат студентите за навремено присуство на колоквиумот. Студентите кои ќе го положат првиот колоквиум, обезбедуваат право за полагање на вториот колоквиум.

Испитите по предметите Математичка географија, Педогеографија и Ерозија на почвата во Ноемврискиот испитен рок (2009), ќе се изведат на 25.11.2009 година (среда), со почеток во 9 часот.

09.09.2009

Резултати по испитите Педогеографија и Ерозија на почвата, од 02.09.2009 година

02.07.2009

Резултати од испитите по МАТЕМАТИЧКА ГЕОГРАФИЈА, ПЕДОГЕОГРАФИЈА И ЕРОЗИЈА НА ПОЧВАТА од јунскиот испитен рок, 2009 година

09.06.2009

Распоред на испити по следните предмети (кај доц. д-р Ивица Милевски) за јунската и септемвриската сесија, 2009 година:

Математичка географија: 30.06.2009 година (вторник) и 10.09.2009 година (среда)

Педогеографија: 01.07.2009 година (среда) и 02.09.2009 година (вторник)

Ерозија на почвата: 02.07.2009 година (четврток) и 02.09.2009 година (среда)

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ:

Во септемвриската сесија, трите предмети можат да се полагаат на било кој од двата датуми: 02.09 или 10.09.2009 година (доколку има преклопување со други испити и сл.)

13.04.2009

На 14.04.2009 година, ќе се изведе еднодневна теренска настава со студентите од прва година на ИГ до Бислимската Клисура, јужно од Куманово, по предметите Педогеографија и Картографија. На теренската настава ќе учествуваат и членови на ИДСГ Природник. Теренската настава е обврзна за студентите од прва година (доц. д-р Ивица Милевски)

07.04.2009

Вонредните студенти од прва година на Институтот за географија, на 11 и 12.04.2009 година, наместо часови по предметот Педогеографија, ќе имаат часови по предметот Биогеографија кај проф. д-р Драган Колчаковски.

06.04.2009

Испитите по предметите Математичка географија, Педогеографија и Ерозија на почвата во априлскиот рок ќе се одржат на 22.04.2009 година (среда) со почеток во 9 часот. д-р Ивица Милевски

14.11.2006

Колоквиумската недела за студентите од прва година ѓе се одржи од 20-24.11.2006 година.

27.09.2006

Распоред на часови за студентите на Институтот за Географија.

26.09.2006

Prviot sve~en ~as za novoprimenite studenti, }e se odr`i na 2.10.2006 godina, so po~etok vo 10.30 ~, vo slu{alna br. 95.

21.09.2006

Rezultati od pismeniot ispit po Internet tehnologii