Добредојдовте на интернет страницата на Институтот за географија !!!

    Институтот за географија е најстара високошколска установа во Република Македонија од областа на географијата. Високостручниот потенцијал, богатото искуство од над 80 години, одличната просторна и техничка опременост, овозможуваат студирање по најсовремени светски стандарди. Освен додипломски студии, на Институтот се организираат магистерски и докторски студии, со што целосно е заокружен наставниот процес до највисоко ниво.

Покрај стекнатото реноме, Институтот за географија и понатаму се труди да ја развива и продлабочува наставно-научната работа, да дава нови сознанија за одредени географски процеси и појави во државата и пошироко, а сето тоа вешто и софистицирано да го пренесува на новите генерации студенти.

 

Шеф на Институтот за географија: Проф. д-р Никола Панов

 

ОД УЧЕБНАТА 2010/11, НОВИ НАСОКИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА:

 

НАСТАВНА ГЕОГРАФИЈА - ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА СО ГЕОЕКОЛОГИЈА - ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ -

- ДЕМОГРАФИЈА - ТУРИЗАМ -

распоред на часови за учебната 2010-2011 година