ФОТОГАЛЕРИЈА И ВИДЕО-КЛИПОВИ ОД ТЕРЕНСКИТЕ НАСТАВИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

Библиотека на Институтот за географија

Зградата на ПМФ во која се наоѓаат и просториите на Институот

Зградата на ПМФ во која се наоѓаат и просториите на Институот

Предавања во слушална бр. 95

Предавања во слушална бр. 95

Теренска настава, Егејска и Пиринска Макед. (1997)

Теренска настава до Смоларски водопад (1999)

Теренска настава до Смоларски водопад (1999)

Теренска настава кај Велес (2003)

Теренска настава Метеори (2004)

Теренска настава Ѓуриште (2004)

Теренска настава до Словенија со посета на Постојнска Јама (2004)

Теренска настава до Хрватска со посета на Плитвице (2004)

Теренска настава со ИДСГ, Куклица (2004)

Теренска настава (2004)

Теренска настава до пештерата Убавица

Теренска настава Маркови Кули (2005)

Теренска настава Кокино (2005)

Теренска настава Галичица (2006)

Теренска настава Галичица (2006)

Теренска А-Г-Б Тирана 16.04.07

Теренска А-Г-Б,

Драч 16.04.07

Теренска А-Г-Б,

Воден 19.04.07

Теренска А-Г-Б, Петралона 20.04.07

Теренска А-Г-Б, Банско 21.04.07

         
         
ЛИНКОВИ НА ПОСТАВЕНИ ВИДЕО-КЛИПОВИ