РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ И.Т. 30.01.2007
Ангелов Сашо  9 Алексовски Жарко 8
Ангеловска Милена 9 Ампов Златко 8
Андрески Дејан 9 Арсов Кристијан 8
Антовски Ненад 9 Бадаровска Елена 6
Арбнор Зиба 8 Браноски Виктор 8
Арсова Катерина 8 Василевски Константин 6
Арсоски Игор 9 Василевски Марко 8
Блажевски Александар 9 Велковски Даниел 8
Богоевски Далибор 10 Георгиевски Драган 8
Гзим Зимери 8 Ѓорѓиев Димитар 8
Грков Димче 9 Дервишев Шабан 7
Ѓуриќ Синиша 9 Димов Николчо 8
Донев Ивица 9 Здравковски Стевче 7
Златевски Владимир 10 Јовановиќ Наташа 7
Иванов Тодор 8 Каранфиловска Наташа 8
Јовановски Влатко 9 Карова Тања 7
Китановски Дарко 9 Кастратовиќ Димитар 9
Маврова Славица 9 Краљевски Роберт 8
Марковска Соња 8 Крречев Кирил 8
Маркоска Викторија 9 Куковски Јовица 8
Митрески Теофил 9 Максимовска Јулијана 7
Пандурски Никифор 9 Минковски Бобан 7
Петковски Дарко 10 Мицкоски Илчо 6
Петрушева Ивана 9 Петров Бојан 7
Поповски Коста 10 Ристовска Душица 7
Секуловски Благојче 9 Савевски Бобан 6
Спасовска Лидија 8 Саздовска Бранкица 7
Стефановска Марија 9 Стојановска Христина 8
Стоилов Наска 8 Тодоровски Дејан 7
Стојановска Милена 9 Турковиќ Санела 7
Таневски Горан 8 Чаков Ристе 6
Тодорова Анита 9 Шкријељ Адина 6
Филовски Јане 9 ОЦЕНКИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА 06 И 07.02.2007 ГОДИНА ОД 10-12 Ч.
Христовски Грозданчо 8
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ И.Т. 13.02.2007
Ружиновска Ивана 10 Гошевски Николчо 7
Стефков Симеон 9 Рамадани Нусрет 7
Костадиновска Кети 9 Георгиева Кристина 6
Ѓуровски Горан 8 Георгиевски Драган 6
Митев Марко 8 ОЦЕНКИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА 16 И 19.02.2007 ГОДИНА ОД 10-12 Ч.
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ И.Т. ОД 13.06.2007
Томашевски Стојан 9    
Колоска Билјана 7    
Петроски Дарко 7    
Еуген Муча 6    
       
       
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ОД 27.06.07
Рафаиловски Дарко 9
Димитровски Драган 9
Митковски Драганчо 7